skip to Main Content
Wat Betekent Elektrisch Rijden Voor Het Milieu

Wat betekent elektrisch rijden voor het milieu

Voor veel weggebruikers zijn de hoge aanschafprijs, het beperkte rijbereik en de gelimiteerde oplaadmogelijkheden belangrijke drempels om tot de aanschaf van een elektrische auto over te gaan. Tegelijkertijd is de milieuvriendelijkheid een grote drijfveer om wel over te stappen. Maar toch juist daar zit bij veel mensen een hoop twijfel. Want hoe milieuvriendelijk is zo’n elektrische auto nou eigenlijk?

  1. Personenwagens stoten een hoop verschillende schadelijke stoffen uit. Natuur & Milieu heeft een factsheet opgesteld waarin je kunt zien wat de de impact van de verschillende soorten brandstof op de gezondheid (NOx en fijnstof) en het klimaat is. CO2, ook wel kooldioxide, is veruit het bekendste schadelijke gas. Het is op zichzelf niet giftig, maar draagt wel bij aan het broeikaseffect. En daarmee aan de opwarming van de aarde.
  1. Een volledig elektrische auto produceert tijdens het rijden geen CO2. Toch is het vervoermiddel niet per definitie milieuvriendelijk en neutraal. Bij de productie van de batterij komt namelijk wel kooldioxide vrij.

Om dit te kunnen vergelijken heeft het bedrijf TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) een vergelijking gemaakt;

Groene Energie zal natuurlijk een grote bijdrage leveren wanneer dit word gebruikt bij het maken van de batterijen voor elektrische auto’s. Wind- of zonenergie is bijvoorbeeld veel groener dan elektriciteit uit een ouderwetse kolencentrale. In ons land wordt stroom helaas toch nog hoofdzakelijk geproduceerd uit een mix van aardgas en steenkool.

TNO heeft berekend dat elektriciteit gemiddeld 447 gram CO2 per kWh kost. Zouden we daarvoor uitsluitend nog ‘groene’ energie gebruiken, dan slinkt de schadelijke uitstoot tot 36 gram CO2 per kWh.

Als we er net zoals TNO van uit gaan dat bij de opwekking van de stroom die nodig is om met een elektrische auto te rijden, de huidige Nederlandse energiemix wordt gebruikt , dan is de CO2-emissie van een elektrisch voertuig per gereden kilometer gemiddeld zo’n 35 tot 55% lager dan van een vergelijkbaar benzinevoertuig.

Afhankelijk van de gekozen energiemix stoot een elektrische personenwagen in een heel autoleven toch nog minimaal 14- en maximaal 42 ton aan C02 uit. Alsnog ene hoog getal, waarbij in grote mate de schuld kan worden gegeven aan de batterijproductie. Volgens TNO veroorzaakt een EV alleen door de productie van het accupakket al 9 ton aan extra CO2 ten opzichte van een conventionele personenwagen. Toch stoot een brandstofauto uiteindelijk nog meer schadelijke stoffen uit: wel 50- tot 53 ton.

Dankzij een de katalysator en het roetfilter zijn brandstofauto’s de afgelopen jaren wel steeds schoner geworden. Maar toch blijft er bij het verbrandingsproces nog altijd kooldioxide vrij komen. Een conventionele auto zal nooit nul schadelijke stoffen kunnen uitstoten. Een auto met een elektromotor heeft die potentie wél.

De berekeningen van TNO leren dat elektrische voertuigen die wel op groene stroom gaan rijden, zelfs 85% minder CO2 uitstoot per kilometer hebben dan een brandstofauto.

Op lokaal niveau, zoals in de binnensteden en langs drukke wegen, kunnen elektrische auto’s nu al bijdragen aan een schoner milieu. Nog een pluspunt van een elektrische auto is, dat ze stiller zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor. Ze dragen dus meteen bij aan het terugdringen van geluidsoverlast.

En het afvalprobleem;

Personenwagens worden steeds beter gerecycled. In milieuvriendelijke demontagebedrijven worden ze uit elkaar gehaald. Veel onderdelen en materialen kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Wat dit betreft, verschillen elektrische auto’s nauwelijks van brandstofexemplaren. Behalve de veel grotere batterij. Maar ook die kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor de opslag van stroom die door windenergie is opgewekt.